Więcej

  Rząd ostrzega: Fundusz Naftowy w praktyce został już wyczerpany

  Sytuacja w norweskiej gospodarce jest bardzo poważna. Minister finansów Jan Tore Sanner wysyła ostrzeżenia zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej:

  • Przychody gwałtownie spadają
  • Wydatki rosną
  • W praktyce Fundusz Naftowy został już «wyczerpany»
  • Rosną wydatki gmin
  • Coraz mniejsza liczba zatrudnionych będzie finansować rosnące wydatki państwowe
  • Jest ryzyko, że miejsca pracy, które zostały czasowo zlikwidowane nigdy nie pojawią się na nowo
  • Nawet bez środków przeznaczonych walkę z pandemią i jej skutkami wydatki rządowe są zbyt wysokie
  • Nasze dzieci i wnuki będą musiały zapłacić rachunek za dzisiejszą nadmierną konsumpcję
  • Sektor publiczny dominuje w całej gospodarce – 2 z 3 wydanych koron stanowią teraz pieniądze publiczne

  Powyższe punkty pochodzą z opisu polityki gospodarczej Norwegii dokonanego przez norweskiego Ministra Finansów.

   

  Nasze dzieci i wnuki zapłacą rachunek

   

  W tym roku Norwegia musi wydać z Funduszu Naftowego aż 433,2 miliarda koron. W przyszłym roku zaś planuje się wydać kwotę 371 miliardów koron.

  • Pandemia spowodowała konieczność wydatkowania pieniędzy przekraczających budżet państwa. Kryzys zintensyfikował wyzwania związane z rosnącymi wydatkami i osłabił bazę dochodową budżetu państwa – pisze Jan Tore Sanner.

  Rząd w tym roku zwiększył wydatki publiczne o ponad 10 procent. W tym samym czasie dochody państwa, w szczególności te z sektora naftowego obniżyły się.

  • Szacuje się, że strukturalny deficyt budżetowy w stosunku do planowanego budżetu wzrośnie o ponad 150 mld koron – pisze minister finansów.

  To trzy razy więcej niż deficyt po kryzysie finansowym, który ciężko doświadczył światową gospodarkę w latach 2007–2009.

   

  Mniej pieniędzy z ropy a wydatki rosną

   

  Minister ostrzega, że należy zmniejszyć zużycie pieniędzy pochodzących z ropy naftowej.

  • Gdy spojrzymy w dalszą przyszłość, roczne wzrosty wykorzystania środków będą musiały być niższe, niż miało to miejsce dotychczas. Fundusz Naftowy nie będzie dalej rósł tak szybko, jak do tej pory, a przez następne dwie dekady jego zwrot, mierzony jako udział w tworzeniu wartości, najprawdopodobniej zacznie spadać.

  Jednocześnie trendy rozwoju demograficznego (starzenie się populacji, dopisek red.), przy mniejszej liczbie osób pracujących w stosunku do liczby emerytów, ​​doprowadzą do wzrostu wydatków i spadku dochodów państwa, ostrzega Sanner.

  Również gminy stają się coraz bardziej obciążone kosztami – w wyniku wzrastającej liczby osób starszych.

   

  Ekstremalnie wysokie koszty emerytalne pochłaniają Fundusz Naftowy

   

  W budżecie państwa na przyszły rok Jan Tore Sanner planuje wydać z rezerwy, jaką jest Fundusz Naftowy, prawie 60.000 koron na każdego mieszkańca. Dla porównania, przed pandemią koronawirusa wydatki te kształtowały się na poziomie około 40 000 koron.

  Szacuje się, że w Nowy Rok Fundusz Naftowy będzie wart około 10,3 bln koron, co jest kwotą nieco sztucznie zawyżoną z powodu wyjątkowo słabego kursu korony norweskiej.

  Jednocześnie rząd ogłasza, że ​​zobowiązania Ubezpieczenia Społecznego, wynikające z tytułu samych tylko emerytur, w przyszłym roku wyniosą 9.201 miliardów koron. Dodatkowe zobowiązania rządowego funduszu emerytalnego wynoszą od 900 do 1.000 miliardów koron.

  Sanner próbuje przewidzieć, jakie faktyczne pole manewru będzie miało państwo w przyszłości.

  • Roczne wykorzystanie pieniędzy z Funduszu Naftowego może rosnąć średnio o 3-6 miliardów koron w ciągu następnych dziesięciu lat. W dobrych latach wykorzystanie funduszy powinno rosnąć w mniejszym stopniu, aby można było wydać więcej w czasie spowolnienia gospodarczego.
  • Szacunki dotyczące przyszłych przychodów z ropy obarczone są dużą niepewnością. Wpływ będą miały założenia dotyczące cen, wielkości produkcji i kosztów branży naftowej. W dłuższej perspektywie wątpliwości budzi też polityka klimatyczna i jej wpływ na ceny ropy i gazu oraz norweską działalność wydobywczą.

   

  Obawy o trwałość bezrobocia

   

  Jan Tore Sanner opisuje również, że istnieje realna obawa, że ​​wyższy poziom bezrobocia może się utrwalić. W końcu marca zarejestrowana stopa bezrobocia była najwyższa od czasów II Wojny Światowej.

  • Bezrobocie jest nadal wysokie. Dlatego tak ważne jest uniknięcie sytuacji, w której tak wysoki poziom stanie się normą. Chociaż większość osób, czasowo zwolnionych z pracy z powodu pandemii, prawdopodobnie wróci na swoje stanowiska już w najbliższej przyszłości, to jednak przedłużający się spadek popytu międzynarodowego może przyczynić się do większej liczby zwolnień. Spowoduje to zarówno spadek wpływów podatkowych, jak i wzrost wydatków na zasiłki dla bezrobotnych i opiekę społeczną. W takim przypadku deficyt budżetu państwa może się jeszcze bardziej powiększyć.

   

  Państwo całkowicie zdominowało gospodarkę Norwegii

   

  Ministerstwo finansów wyraża także zaniepokojenie spowolnieniem wzrostu gospodarczego, a jednocześnie gwałtownym wzrostem wydatków publicznych.

  • Szacuje się, że całkowite wydatki publiczne w Norwegii odpowiadają 66 procentom PKB. Wzrosty te są spowodowane zarówno wzrostem wydatków publicznych, jak i spadkiem tworzenia wartości w gospodarce kontynentalnej, pisze Sanner w swoim raporcie.

  • Wydatki publiczne w Norwegii od wielu lat nieustannie rosną. W krajach, z którymi możemy się porównywać, w tym w Danii i Szwecji, które również mają rozbudowany sektor publiczny, wydatki publiczne jako udział w PKB obniżyły się w ciągu ostatniej dekady, pisze Sanner.

  • Około jedna trzecia siły roboczej w Norwegii jest zatrudniona w sektorze publicznym. To dużo, gdy porównany to ze standardami OECD, nawet jeśli weźmie się pod uwagę, że Norwegia w mniejszym stopniu niż inne kraje korzysta z prywatnych dostawców świadczenia usług publicznych.

  Źródło:nettavisen
  Przemek Saracen
  Wychowałem się w duchu Tony`ego Halika, małżeństwa Gucwińskich oraz komiksowych przygód Kajka i Kokosza i tarapatów, w jakie pakował się literacki wojak Szwejk. Lubię wszystko, co dobre i oryginalne. Czasem dobra rozmowa jest bardziej fascynująca, niż najbardziej wymyślny film.

  Jeśli uznasz, że nasze pisanie jest coś warte, wesprzyj SK 🙂 Dziękujemy!

  Udostępnij
  Tagi

  Najnowsze

  Niewidzialne staje się widzialne, czyli 47 edycja konkursu fotograficznego Nikona

  Uwielbiamy w „Srebrnym Kompasie” fotografie. Zdajemy sobie sprawę, że są momenty, których nie opowiedzą najbardziej wspaniałe słowa, opowieści, wiersze i reportaże. Czasem jedno zdjęcie...

  Polecamy

  Zobacz również

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here