fbpx
piątek, 18 czerwca, 2021
17.2 C
Sobótka

Kwarantanna w Norwegii. Wyjaśniamy kogo dotyczy, ile kosztuje i gdzie ją odbyć.

Każdy, kto przyjeżdża do Norwegii z zagranicy, musi odbyć 10-dobową kwarantannę, za wyjątkiem osób, które przybywają o z niektórych obszarów krajów nordyckich/Europy o wystarczająco niskim wskaźniku rozprzestrzeniania się infekcji.

Przyjeżdżając do Norwegii, musisz udać się bezpośrednio na kwarantannę, a wszystkie osoby powyżej 12 roku życia muszą nosić maseczki na twarz do momentu przybycia na miejsce kwarantanny.

Osoby, które zwykle mieszkają razem i razem podróżują do Norwegii, mogą przebywać na kwarantannie wjazdowej w tej samej kwaterze. Nie dotyczy to osób podróżujących w związku z pracą.

W przypadku dwukrotnego negatywnego wyniku testu w trakcie kwarantanny jej czas trwania może zostać skrócony:

 1. Pierwszy test musi zostać wykonany w ciągu 3 dób od przyjazdu i może to być szybki test przesiewowy albo test PCR
 2. Drugi test musi zostać wykonany najwcześniej po 7 dobach od przyjazdu. Drugi test musi być testem PCR.

Kwarantanna obowiązuje do czasu otrzymania negatywnego wyniku drugiego testu.

Osoby, które przebywały w Wielkiej Brytanii, Republice Południowej Afryki, Irlandii, Holandii, Austrii, Portugalii lub Brazylii przez ostatnie 10 dób przed przyjazdem, nie mają możliwości skrócenia czasu trwania kwarantanny wjazdowej.

Jeżeli wystąpią u Ciebie objawy COVID-19, gdy przebywasz na kwarantannie, musisz się odizolować od innych i skontaktować z miejscową służbą zdrowia w celu wykonania testu – pod numerem telefonu +47 116117.

Hotel kwarantannowy

W przypadku, gdy podlegasz obowiązkowi odbycia kwarantanny, z reguły musisz przebywać w hotelu kwarantannowym. Oznacza to, że jeśli przyjedziesz do Norwegii w celu podjęcia pracy lub odwiedzenia przyjaciół, rodziny lub swojej dziewczyny/swojego chłopaka, musisz z reguły odbyć kwarantannę w hotelu kwarantannowym.

Małoletnie dzieci, które podróżują samotnie do Norwegii i nie podlegają wyjątkowi od reguły kwarantanny, będą miały możliwość zabrania ze sobą opiekuna do hotelu kwarantannowego.

Następujące osoby nie muszą mieszkać w hotelu kwarantannowym:

 1. Osoby zamieszkałe w Norwegii (zarejestrowane w ewidencji ludności (Folkeregisteret)) lub mogące udokumentować stałe miejsce zamieszkania w Norwegii (na przykład poprzez zarejestrowane miejsce zamieszkania od Urzędu Skarbowego (Skatteetaten) albo umowę o wynajmie mieszkania).
 2. Osoby, które mogą udokumentować, że posiadają odpowiednie miejsce do zamieszkiwania podczas kwarantanny. Odpowiednie miejsce oznacza miejsce pobytu w pokoju jednoosobowym, z używalnością własnej łazienki, własnej kuchni lub z obsługą podającą posiłki i możliwością unikania bliskiego kontaktu z innymi osobami. Przykładowo mogą to być domki letniskowe, hotel i inne miejsca pobytu, które zostały oddane do dyspozycji przyjezdnej osobie.
 3. Osoby pozostające w związku małżeńskim lub posiadające wspólne dzieci z osobą, która posiada stałe miejsce zamieszkania w Norwegii i ich małoletnie dzieci. Te osoby mogą odbyć kwarantannę w domu małżonka/małżonki lub drugiego rodzica.
 4. Osoby podróżujące służbowo, posiadające pracodawcę lub zleceniodawcę, który zapewnia odpowiednie miejsce pobytu w jednoosobowym pokoju. Musisz mieć dokumentację potwierdzającą, że masz wykonać pracę lub zlecenie i że pracodawca lub zleceniodawca zagwarantował ci odpowiednie miejsce pobytu. Odpowiednie miejsce pobytu to miejsce, w którym można uniknąć bliskiego kontaktu z innymi osobami, z jednoosobowym pokojem z telewizją i Internetem , własną łazienką i własną kuchnią lub obsługą wydającą posiłki. Dokumentację może stanowić przykładowo umowa o pracę lub umowa zlecenie oraz deklaracja pracodawcy z informacją o zakwaterowaniu. Deklaracja musi zawierać adres miejsca zamieszkania, a także imię i nazwisko, adres i numer telefonu pracodawcy lub zleceniodawcy.
 5. Osoby ubiegające się o azyl lub przesiedlani uchodźcy.
 6. Zawodowi kierowcy w transporcie dalekobieżnym, personel pociągów, który nie pracuje w pociągu towarowym, jeżeli te osoby mogą odbyć kwarantannę w jednoosobowym pomieszczeniu nadającym się do noclegu, znajdującym się w pojeździe lub pociągu.
 7. Zagraniczna jednostka wojskowa, która przybywa do Norwegii na trening, ćwiczenia lub operację zatwierdzoną przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
 8. Zagraniczni studenci, którzy przed podjęciem studiów zamieszkiwali w Norwegii i są zarejestrowani w ewidencji ludności w Norwegii, włącznie z tymi, którzy są zarejestrowani z miejscem zamieszkania w kraju odbywania studiów z powodu specjalnych nordyckich przepisów o rejestracji ludności. Osoby te, podczas kwarantanny powinny unikać bliskich kontaktów z osobami, z którymi dzielą obecnie mieszkanie, lecz nie mieszkali z nimi przed okresem kwarantanny.

Wyjątki wymagają przebywania przez Ciebie w okresie kwarantanny w mieszkaniu lub odpowiedniej kwaterze.

Koszty

Stawka hotelowa w hotelu kwarantannowym wynosi 500 NOK dziennie dla osób prywatnych w wieku powyżej 18 lat i dla pracodawców. Dzieci w wieku do 10 lat przebywające w pokoju wraz z opiekunem mieszkają bezpłatnie. Za dzieci w wieku od 10 do 18 lat płaci się stawkę w wysokości 250 NOK za dobę. Stawkę hotelową opłaca się w hotelu kwarantannowym w zwykły sposób, tj. w dniu przyjazdu lub przed odjazdem.

W hotelu kwarantannowym oferowany jest bezpłatny test na COVID-19.

Kwarantanna wjazdowa dla pracowników

Główną regułę stanowi obowiązek odbycia kwarantanny po przybyciu do Norwegii, lecz od tej reguły są pewne wyjątki. Niektóre wyjątki dotyczą i czasu pracy, i czasu wolnego, podczas gdy inne wyjątki dotyczą wyłącznie czasu pracy.

Wszystkie osoby, które przyjeżdżają do Norwegii z krajów o szczególnie dużym wskaźniku zakażeń:

 • Muszą przebywać na 10-dobowej kwarantannie przed podjęciem pracy
 • Mogą skrócić okres kwarantanny po uzyskaniu dwóch negatywnych wyników testu na koronawirusa jak opisano w punkcie powyżej

Wyjątki od obowiązku odbycia kwarantanny w czasie pracy dla niektórych pracowników

Jeżeli mieszkasz w jednym z określonych krajów/obszarów EOG i przybywasz do Norwegii w celu wykonywania pracy lub zleceń, możesz uzyskać zwolnienie z kwarantanny wjazdowej, jeśli:

 • wynik Twojego testu na koronawirusa po przybyciu do Norwegii był negatywny
 • będziesz wykonywać test co trzeci dzień przez 10 dób.

Musisz również:

 • przebywać na kwarantannie w wolnym czasie przez 10 dób po przybyciu
 • mieszkać podczas kwarantanny w pokoju jednoosobowym (nie dotyczy to osób zamieszkałych w Norwegii, które powracają po wykonaniu pracy lub zleceń na terenie EOG lub Szwajcarii)

Wyjątek ten nie ma zastosowania, jeśli w ciągu ostatnich 10 dób przed przyjazdem do Norwegii przebywałeś w obszarze o szczególnie dużym wskaźniku zakażeń.

Personel  służb o krytycznym znaczeniu dla społeczeństwa (np. personel służby zdrowia) musi uzyskać negatywny wynik testu na SARS-CoV-2 przy użyciu metody PCR przed rozpoczęciem pracy. Test musi być wykonany najwcześniej trzy doby po przybyciu do Norwegii.

Osoby dojeżdżające do pracy (pendlere) i osoby często przekraczające granicę

 • Osoby, które przekraczają granicę do Norwegii częściej niż jeden raz w ciągu 15-dniowego okresu z obszarów Szwecji lub Finlandii objętych obowiązkiem kwarantanny, są zwolnione z kwarantanny, jeżeli wykonają test na koronawirusa w pierwszym dniu przyjazdu do Norwegii, a następnie co siedem dni, jeżeli upłynęło siedem dób od zrobienia w Norwegii ostatniego testu na SARS-CoV-2. Wyjątku tego nie można stosować w odniesieniu do osób, które przebywały na obszarze, na którym obowiązuje kwarantanna, poza Szwecją i Finlandią, przez 10 dób przed przybyciem.
 • Niektórzy zawodowi kierowcy transportu dalekobieżnego, personel pociągów i personel samolotów mogą zostać zwolnieni z obowiązku kwarantanny po podróży. Osoby te powinny skontaktować się z pracodawcą, by wyjaśnić, jakie zasady obowiązują.
 • Osoby przekraczające granice Norwegii w celu realizowania kontaktów osobistych między rodzicami a dziećmi lub w przypadku dzielonego miejsca zamieszkania dziecka mogą w niektórych przypadkach zostać zwolnione z kwarantanny wjazdowej w czasie pracy i zajęć szkolnych w przypadku negatywnego wyniku testu, wykonanego najwcześniej 3 dni po przybyciu do Norwegii.

Następujące osoby są całkowicie zwolnione z obowiązku kwarantanny wjazdowej zarówno w czasie pracy, jak i w czasie wolnym:

 • Osoby, które mogą udokumentować, że w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy przebyły COVID-19 wykryty metodą PCR lub przy użyciu szybkiego testu antygenowego.
 • Osoby, które przybywają z niektórych obszarów Skandynawii/Europy o wystarczająco niskim wskaźniku rozprzestrzeniania się infekcji.
 • Osoby mogą zostać zwolnione od wjazdowej kwarantanny, by odwiedzić bliskie, ciężko chore osoby lub uczestniczyć w pogrzebie lub pochówku bliskich osób. Wyjątek od kwarantanny będzie obowiązywał wyłącznie w czasie, w którym dana osoba odwiedza chorego lub uczestniczy w pogrzebie/pochówku. Kwarantanny należy poza tym przestrzegać. Okresowe zwolnienie od kwarantanny może wystawić lekarz gminy (kommunelegen) w gminie, którą będziesz odwiedzać..

Jeżeli podlegasz zwolnieniu z kwarantanny na zasadzie wyjątku, ale wystąpią u Ciebie objawy zakażenia COVID-19  lub lekarz będzie podejrzewał taką infekcję, to musisz jednak poddać się kwarantannie.

W taki sposób odbędziesz kwarantannę wjazdową

 • Musisz odbyć kwarantannę wjazdową w hotelu kwarantannowym lub w innym odpowiednim miejscu, jeżeli w drodze wyjątku zostaniesz wyłączony z obowiązku przebywania w hotelu kwarantannowym, tak jak to opisano w powyższym spisie.
 • Możesz przebywać poza domem tylko w przypadku, gdy możesz uniknąć bliskiego kontaktu z innymi osobami oprócz tych, z którymi mieszkasz.
 • Nie możesz przebywać ani w miejscu pracy, w którym również przebywają inne osoby, ani w szkole, czy w przedszkolu.
 • Nie możesz korzystać ze środków transportu publicznego, za wyjątkiem dojazdu na lotnisko i z lotniska, do portu i z portu itp. w związku z wjazdem na terytorium Norwegii i wyjazdem z Norwegii. W takim przypadku należy założyć maseczkę na twarz, jeśli jesteś w wieku powyżej 12 lat.
Drewniak
Lubię nic nie robić. Mało zarabiam, bo mało robię. W SK robię nowinki i takie tam różne nie wymagające inwencji. Staram się, byście mieli dostęp do ciekawych informacji. Przemo chce docisnąć mi śrubę, bo twierdzi że i tak nic nie robię. I ma rację.

KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Zobacz również

Z duchem Tony`ego Halika czyli w poszukiwaniu źródeł Smródki

Było to w czasach, gdy Smródka sięgała powyżej kolan, a kaczki nie musiały udawać, że pływają, jak...

“Morze, które nas karmi” czyli historia powstania norweskiego banknotu o nominale 200 koron.

Powiedzieć, że Norwegia jest ściśle związana z rybołówstwem, to jakby nic nie powiedzieć. Łowienie ryb jest częścią...

“Złoty Puchar”. Debiut Kajka i Kokosza, którzy szturmem zdobywają serca Polaków. I tak już prawie 50 lat!

Kiedy w 1972 roku w gazecie „Wieczór Wybrzeża” wydrukowano pierwszy komiksowy pasek przygód dzielnych słowiańskich wojów wymyślonych...

Ukryte skarby Norwegii: Twierdza Fjøløy i rezydencja Haralda Pięknowłosego. Tuż za Stavanger.

Wizyta na Fjøløy to świetna propozycja dla tych, którzy chcą spędzić cały dzień w przepięknych okolicznościach przyrody,...

Namiot Arpenaz 4.1 Fresh&Black od Decathlonu. Idealny dom na rodzinny wyjazd. Wygodnie, sucho, bezpiecznie.

Wielkimi krokami zbliża się sezon wyjazdów i wszystko wskazuje na to, że ten rok poświęcimy na zwiedzanie...
Sobótka
bezchmurnie
17.2 ° C
20.5 °
14 °
81 %
1.8kmh
4 %
pt
29 °
sob
30 °
nie
29 °
pon
27 °
wt
22 °

Podróżujemy

Gloppedalsura. Milion lat historii, głazy wielkie jak dom i wielka bitwa o niepodległość.

Kiedy tak sobie myślałem, w które miejsce zaciągnąć was, przed oczami stanęła mi kupa kamieni. Ale nie byle jakich kamieni. Nawet nie nazwę tego...

Warszawskie zoo. Eden w środku wielkiego miasta.

Warszawski ogród zoologiczny jest czymś w rodzaju wielkomiejskiego Central Parku; miejscem odpoczynku dla całych rodzin oraz płucami stolicy.  Miejsca, w którym odpoczniecie wśród zwierząt, przysiądziecie...

Sensacyjne odkrycie archeologiczne. Znaleziono jeden z mieczy spod Grunwaldu.

Muzeum bitwy pod Grunwaldem wzbogaci się o nowy artefakt: miecz z pełnym osprzętem. Jak oceniają specjaliści, takie znalezisko trafia się raz na dziesięciolecia.  Jak mówi Aleksander...

6 miejsc w Karpaczu i okolicach, które musisz zobaczyć

Karpacz co roku przekonuje do siebie setki tysięcy turystów i to nie tylko miłośników górskich wędrówek. Wszystko dzięki licznym atrakcjom – zarówno tym stworzonym...

Wariat! Wjechał rowerem na słynny norweski gaz zakleszczony między ścianami. Bez żadnych zabezpieczeń.!

Wielokrotny mistrz świata rowerowego trialu oraz, ikona światowego sportu ekstremalnego Kenny Belaey pochodzi z Belgii i przyjechał do Norwegii, by zdobyć Kjeragbolten. Uzależniony od adrenaliny...