Więcej

  Kwarantanna w Norwegii. Wyjaśniamy kogo dotyczy, ile kosztuje i gdzie ją odbyć.

  Każdy, kto przyjeżdża do Norwegii z zagranicy, musi odbyć 10-dobową kwarantannę, za wyjątkiem osób, które przybywają o z niektórych obszarów krajów nordyckich/Europy o wystarczająco niskim wskaźniku rozprzestrzeniania się infekcji.

  Przyjeżdżając do Norwegii, musisz udać się bezpośrednio na kwarantannę, a wszystkie osoby powyżej 12 roku życia muszą nosić maseczki na twarz do momentu przybycia na miejsce kwarantanny.

  Osoby, które zwykle mieszkają razem i razem podróżują do Norwegii, mogą przebywać na kwarantannie wjazdowej w tej samej kwaterze. Nie dotyczy to osób podróżujących w związku z pracą.

  W przypadku dwukrotnego negatywnego wyniku testu w trakcie kwarantanny jej czas trwania może zostać skrócony:

  1. Pierwszy test musi zostać wykonany w ciągu 3 dób od przyjazdu i może to być szybki test przesiewowy albo test PCR
  2. Drugi test musi zostać wykonany najwcześniej po 7 dobach od przyjazdu. Drugi test musi być testem PCR.

  Kwarantanna obowiązuje do czasu otrzymania negatywnego wyniku drugiego testu.

  Osoby, które przebywały w Wielkiej Brytanii, Republice Południowej Afryki, Irlandii, Holandii, Austrii, Portugalii lub Brazylii przez ostatnie 10 dób przed przyjazdem, nie mają możliwości skrócenia czasu trwania kwarantanny wjazdowej.

  Jeżeli wystąpią u Ciebie objawy COVID-19, gdy przebywasz na kwarantannie, musisz się odizolować od innych i skontaktować z miejscową służbą zdrowia w celu wykonania testu – pod numerem telefonu +47 116117.

  Hotel kwarantannowy

  W przypadku, gdy podlegasz obowiązkowi odbycia kwarantanny, z reguły musisz przebywać w hotelu kwarantannowym. Oznacza to, że jeśli przyjedziesz do Norwegii w celu podjęcia pracy lub odwiedzenia przyjaciół, rodziny lub swojej dziewczyny/swojego chłopaka, musisz z reguły odbyć kwarantannę w hotelu kwarantannowym.

  Małoletnie dzieci, które podróżują samotnie do Norwegii i nie podlegają wyjątkowi od reguły kwarantanny, będą miały możliwość zabrania ze sobą opiekuna do hotelu kwarantannowego.

  Następujące osoby nie muszą mieszkać w hotelu kwarantannowym:

  1. Osoby zamieszkałe w Norwegii (zarejestrowane w ewidencji ludności (Folkeregisteret)) lub mogące udokumentować stałe miejsce zamieszkania w Norwegii (na przykład poprzez zarejestrowane miejsce zamieszkania od Urzędu Skarbowego (Skatteetaten) albo umowę o wynajmie mieszkania).
  2. Osoby, które mogą udokumentować, że posiadają odpowiednie miejsce do zamieszkiwania podczas kwarantanny. Odpowiednie miejsce oznacza miejsce pobytu w pokoju jednoosobowym, z używalnością własnej łazienki, własnej kuchni lub z obsługą podającą posiłki i możliwością unikania bliskiego kontaktu z innymi osobami. Przykładowo mogą to być domki letniskowe, hotel i inne miejsca pobytu, które zostały oddane do dyspozycji przyjezdnej osobie.
  3. Osoby pozostające w związku małżeńskim lub posiadające wspólne dzieci z osobą, która posiada stałe miejsce zamieszkania w Norwegii i ich małoletnie dzieci. Te osoby mogą odbyć kwarantannę w domu małżonka/małżonki lub drugiego rodzica.
  4. Osoby podróżujące służbowo, posiadające pracodawcę lub zleceniodawcę, który zapewnia odpowiednie miejsce pobytu w jednoosobowym pokoju. Musisz mieć dokumentację potwierdzającą, że masz wykonać pracę lub zlecenie i że pracodawca lub zleceniodawca zagwarantował ci odpowiednie miejsce pobytu. Odpowiednie miejsce pobytu to miejsce, w którym można uniknąć bliskiego kontaktu z innymi osobami, z jednoosobowym pokojem z telewizją i Internetem , własną łazienką i własną kuchnią lub obsługą wydającą posiłki. Dokumentację może stanowić przykładowo umowa o pracę lub umowa zlecenie oraz deklaracja pracodawcy z informacją o zakwaterowaniu. Deklaracja musi zawierać adres miejsca zamieszkania, a także imię i nazwisko, adres i numer telefonu pracodawcy lub zleceniodawcy.
  5. Osoby ubiegające się o azyl lub przesiedlani uchodźcy.
  6. Zawodowi kierowcy w transporcie dalekobieżnym, personel pociągów, który nie pracuje w pociągu towarowym, jeżeli te osoby mogą odbyć kwarantannę w jednoosobowym pomieszczeniu nadającym się do noclegu, znajdującym się w pojeździe lub pociągu.
  7. Zagraniczna jednostka wojskowa, która przybywa do Norwegii na trening, ćwiczenia lub operację zatwierdzoną przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
  8. Zagraniczni studenci, którzy przed podjęciem studiów zamieszkiwali w Norwegii i są zarejestrowani w ewidencji ludności w Norwegii, włącznie z tymi, którzy są zarejestrowani z miejscem zamieszkania w kraju odbywania studiów z powodu specjalnych nordyckich przepisów o rejestracji ludności. Osoby te, podczas kwarantanny powinny unikać bliskich kontaktów z osobami, z którymi dzielą obecnie mieszkanie, lecz nie mieszkali z nimi przed okresem kwarantanny.

  Wyjątki wymagają przebywania przez Ciebie w okresie kwarantanny w mieszkaniu lub odpowiedniej kwaterze.

  Koszty

  Stawka hotelowa w hotelu kwarantannowym wynosi 500 NOK dziennie dla osób prywatnych w wieku powyżej 18 lat i dla pracodawców. Dzieci w wieku do 10 lat przebywające w pokoju wraz z opiekunem mieszkają bezpłatnie. Za dzieci w wieku od 10 do 18 lat płaci się stawkę w wysokości 250 NOK za dobę. Stawkę hotelową opłaca się w hotelu kwarantannowym w zwykły sposób, tj. w dniu przyjazdu lub przed odjazdem.

  W hotelu kwarantannowym oferowany jest bezpłatny test na COVID-19.

  Kwarantanna wjazdowa dla pracowników

  Główną regułę stanowi obowiązek odbycia kwarantanny po przybyciu do Norwegii, lecz od tej reguły są pewne wyjątki. Niektóre wyjątki dotyczą i czasu pracy, i czasu wolnego, podczas gdy inne wyjątki dotyczą wyłącznie czasu pracy.

  Wszystkie osoby, które przyjeżdżają do Norwegii z krajów o szczególnie dużym wskaźniku zakażeń:

  • Muszą przebywać na 10-dobowej kwarantannie przed podjęciem pracy
  • Mogą skrócić okres kwarantanny po uzyskaniu dwóch negatywnych wyników testu na koronawirusa jak opisano w punkcie powyżej

  Wyjątki od obowiązku odbycia kwarantanny w czasie pracy dla niektórych pracowników

  Jeżeli mieszkasz w jednym z określonych krajów/obszarów EOG i przybywasz do Norwegii w celu wykonywania pracy lub zleceń, możesz uzyskać zwolnienie z kwarantanny wjazdowej, jeśli:

  • wynik Twojego testu na koronawirusa po przybyciu do Norwegii był negatywny
  • będziesz wykonywać test co trzeci dzień przez 10 dób.

  Musisz również:

  • przebywać na kwarantannie w wolnym czasie przez 10 dób po przybyciu
  • mieszkać podczas kwarantanny w pokoju jednoosobowym (nie dotyczy to osób zamieszkałych w Norwegii, które powracają po wykonaniu pracy lub zleceń na terenie EOG lub Szwajcarii)

  Wyjątek ten nie ma zastosowania, jeśli w ciągu ostatnich 10 dób przed przyjazdem do Norwegii przebywałeś w obszarze o szczególnie dużym wskaźniku zakażeń.

  Personel  służb o krytycznym znaczeniu dla społeczeństwa (np. personel służby zdrowia) musi uzyskać negatywny wynik testu na SARS-CoV-2 przy użyciu metody PCR przed rozpoczęciem pracy. Test musi być wykonany najwcześniej trzy doby po przybyciu do Norwegii.

  Osoby dojeżdżające do pracy (pendlere) i osoby często przekraczające granicę

  • Osoby, które przekraczają granicę do Norwegii częściej niż jeden raz w ciągu 15-dniowego okresu z obszarów Szwecji lub Finlandii objętych obowiązkiem kwarantanny, są zwolnione z kwarantanny, jeżeli wykonają test na koronawirusa w pierwszym dniu przyjazdu do Norwegii, a następnie co siedem dni, jeżeli upłynęło siedem dób od zrobienia w Norwegii ostatniego testu na SARS-CoV-2. Wyjątku tego nie można stosować w odniesieniu do osób, które przebywały na obszarze, na którym obowiązuje kwarantanna, poza Szwecją i Finlandią, przez 10 dób przed przybyciem.
  • Niektórzy zawodowi kierowcy transportu dalekobieżnego, personel pociągów i personel samolotów mogą zostać zwolnieni z obowiązku kwarantanny po podróży. Osoby te powinny skontaktować się z pracodawcą, by wyjaśnić, jakie zasady obowiązują.
  • Osoby przekraczające granice Norwegii w celu realizowania kontaktów osobistych między rodzicami a dziećmi lub w przypadku dzielonego miejsca zamieszkania dziecka mogą w niektórych przypadkach zostać zwolnione z kwarantanny wjazdowej w czasie pracy i zajęć szkolnych w przypadku negatywnego wyniku testu, wykonanego najwcześniej 3 dni po przybyciu do Norwegii.

  Następujące osoby są całkowicie zwolnione z obowiązku kwarantanny wjazdowej zarówno w czasie pracy, jak i w czasie wolnym:

  • Osoby, które mogą udokumentować, że w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy przebyły COVID-19 wykryty metodą PCR lub przy użyciu szybkiego testu antygenowego.
  • Osoby, które przybywają z niektórych obszarów Skandynawii/Europy o wystarczająco niskim wskaźniku rozprzestrzeniania się infekcji.
  • Osoby mogą zostać zwolnione od wjazdowej kwarantanny, by odwiedzić bliskie, ciężko chore osoby lub uczestniczyć w pogrzebie lub pochówku bliskich osób. Wyjątek od kwarantanny będzie obowiązywał wyłącznie w czasie, w którym dana osoba odwiedza chorego lub uczestniczy w pogrzebie/pochówku. Kwarantanny należy poza tym przestrzegać. Okresowe zwolnienie od kwarantanny może wystawić lekarz gminy (kommunelegen) w gminie, którą będziesz odwiedzać..

  Jeżeli podlegasz zwolnieniu z kwarantanny na zasadzie wyjątku, ale wystąpią u Ciebie objawy zakażenia COVID-19  lub lekarz będzie podejrzewał taką infekcję, to musisz jednak poddać się kwarantannie.

  W taki sposób odbędziesz kwarantannę wjazdową

  • Musisz odbyć kwarantannę wjazdową w hotelu kwarantannowym lub w innym odpowiednim miejscu, jeżeli w drodze wyjątku zostaniesz wyłączony z obowiązku przebywania w hotelu kwarantannowym, tak jak to opisano w powyższym spisie.
  • Możesz przebywać poza domem tylko w przypadku, gdy możesz uniknąć bliskiego kontaktu z innymi osobami oprócz tych, z którymi mieszkasz.
  • Nie możesz przebywać ani w miejscu pracy, w którym również przebywają inne osoby, ani w szkole, czy w przedszkolu.
  • Nie możesz korzystać ze środków transportu publicznego, za wyjątkiem dojazdu na lotnisko i z lotniska, do portu i z portu itp. w związku z wjazdem na terytorium Norwegii i wyjazdem z Norwegii. W takim przypadku należy założyć maseczkę na twarz, jeśli jesteś w wieku powyżej 12 lat.
  Drewniak
  Lubię nic nie robić. Mało zarabiam, bo mało robię. W SK robię nowinki i takie tam różne nie wymagające inwencji. Staram się, byście mieli dostęp do ciekawych informacji. Przemo chce docisnąć mi śrubę, bo twierdzi że i tak nic nie robię. I ma rację.

  Jeśli uznasz, że nasze pisanie jest coś warte, wesprzyj SK 🙂 Dziękujemy!

  Udostępnij
  Tagi

  Najnowsze

  Sierpniowe pożary lasów biją rekordy emisji dwutlenku węgla i przebijają roczną “produkcję” Indii.

  Wszystko idzie ku „najlepszemu”: tylko w wakacje światowe pożary wyemitowały rekordową ilość dwutlenku węgla przekraczając roczną „produkcję” Indii. W zeszłym miesiącu świat ustanowił nowy przerażający...

  Niewidzialne staje się widzialne, czyli 47 edycja konkursu fotograficznego Nikona

  Uwielbiamy w „Srebrnym Kompasie” fotografie. Zdajemy sobie sprawę, że są momenty, których nie opowiedzą najbardziej wspaniałe słowa, opowieści, wiersze i reportaże. Czasem jedno zdjęcie...

  Polecamy

  Zobacz również

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Hej, zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

  Będziemy wdzięczni, jeśli wyłączysz swojego blokera reklam podczas korzystania ze "Srebrnego Kompasu".

  Staramy się, byś codziennie otrzymywał unikalne treści, których nie zobaczysz gdzie indziej.

  Serdecznie dziękujemy i życzymy fajnych wrażeń!